Krátkodobé cestovní pojištění

Cestujte za prací i zábavou

Cestujte bezpečně kamkoli po světě! Vyberte si jeden z našich balíčků krátkodobého cestovního pojištění a pojistěte si svou cestu až na 90 dní. Vyberte si variantu s neomezeným limitem léčebných výloh a užijte si cestu bez starostí.


Proč si svou cestu pojistit?

 • Zdravotní péče v zahraničí je obvykle velmi nákladná. Uhradíme za Vás výdaje spojené s případným ošetřením i nákupem léků, operací a hospitalizací nebo s převozem domů.
 • Pokud se nemůžete včas vrátit domů z důvodu přírodních katastrof nebo občanských nepokojů v cílové zemi, bezplatně Vám pojištění prodloužíme.
 • Nebojte se doplatků v nemocnicích. Vyberte si variantu pojištění s neomezeným limitem pro léčebné výlohy.
 • Pojistíme Vás nejen na cestách za odpočinkem a poznáváním, ale i za sportem nebo za prací.
 • Vyberte si z nabídky připojištění a navyšte si tak například částku vyplacenou při ztrátě zavazadel, získejte zpět peníze za letenku nebo si pojistěte Vaše oblíbené adrenalinové sporty.
 • Chcete si pojištění sjednat v pohodlí domova během pár minut, nebo dáváte přednost konzultaci s obchodním poradcem? Záleží jen na Vás

osobněschůzkaon-line

Co můžete mít pojištěno?

 • Léčebné výlohy v zahraničí (nemoc a úraz) - Pojištění  kryje léčebné výdaje spojené s případným náhlým onemocněním či úrazem, jako například  náklady na ambulantní ošetření, převozy, rentgen, sádru, operaci, hospitalizaci, léky apod. Limit pro léčebné výdaje u balíčků Optimal a Exkluziv je neomezený.
 • Asistenční služby 24h - Asistenční služba je nedílnou součástí cestovního pojištění a je k dispozici non-stop. Zorganizuje ošetření v případě akutního onemocnění nebo zranění, při delším pobytu v nemocnici je ve spojení se zdravotnickým zařízením a konzultuje průběh léčby, organizuje kontakt s rodinou. Pomůže zorganizovat převoz v místě pobytu, zajistí bezpečný návrat do ČR. Asistuje i v jiných případech nouze, třeba při ztrátě cestovních dokladů, zavazadel apod.
 • Pojištění odpovědnosti (zdraví/majetek) - V případě pojištění odpovědnosti za Vás uhradíme finanční odškodnění pokud Vy nebo Vaše zvíře někomu způsobíte újmu na zdraví či škodu na majetku. Myslete na to, že na dovolené jsou tyto situace daleko častější než doma.
 • Pojištění zavazadel - Pojištění zavazadel kryje poškození, zničení nebo ztrátu zavazadel v souvislosti se zraněním pojištěného nebo v důsledku krádeže, loupeže či živelné události. Součástí pojištění je také úhrada nákladů na pořízení nutných potřeb při čekání na zpožděný let nebo zavazadla o více než 6 hodin. Uhradíme i náklady na pronájem náhradního sportovního vybavení. Pozor: Nehradíme škody, za které odpovídá přepravce.Tyto škody je nutné nárokovat u přepravní společnosti.
 • Trvalé následky úrazu - Pojištění Vám zajistí finanční kompenzaci v případě úrazu s trvalými následky. Výše odškodnění se počítá podle oceňovací tabulky.

 • Smrt úrazem - Finanční odškodnění vyplacené Vašim příbuzným v případě úrazu s následným úmrtím.

 • Denní odškodné při úrazu - Pokud se budete ze svého úrazu v zahraničí léčit déle než 7 dní, bude Vám vyplaceno odškodnění za každý den léčení dle průměrné doby léčení uvedené pro dané tělesné poškození v oceňovací tabulce.

 • Doplňková rizika - Pojištění doplňkových rizik zahrnuje právní pomoc v zahraničí, zajištění náhradního pracovníka, opatrovníka pro dítě do 15 let, pomoc při ztrátě či odcizení dokladů nebo technickou pomoc při škodě na majetku v místě bydliště.
 • Připojištění rizikových sportů - Cestovní pojištění počítá s tím, že budete na cestě provozovat základní sporty na rekreační úrovni, proto jsou pojištěné automaticky. Rizikové, tím máme na mysli i organizované základní sporty, je třeba si připojistit. Skupina extrémních sportů je nepojistitelná. 
 • Připojištění Zaplacení zrušené dovolené - Pokud ze závažného důvodu nebudete moct odcestovat, dostanete zpět 80 % svých nákladů na celou cestu. Vztahuje se na letenky, ubytování i dopravu. Pokud tedy například koupíte dovolenou a  Vaše děti onemocní, dostanete 80 % svých nákladů na celou cestu zpět. Podmínkou je sjednání připojištění do 24 hodin od zakoupení Vaší cesty.
 • Připojištění Vozidlem po Evropě bez starostí - V případě, že vaše vozidlo zůstane z důvodu poruchy, chyby řidiče, havárie aj. neprovozuschopné, zajistíme například příjezd asistenční služby, opravu na místě nebo odtažení do nejbližšího servisu. Pokud nebude možné vozidlo opravit do 8 hodin nebo bylo odcizeno, zajistíme náhradní vozidlo na dohodnutou dobu.