Pojištění domácnosti


banner allianz akce domácnost

JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ (1) JAK SJEDNAT POJIŠTĚNÍ (2)

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI - CO VŠECHNO BUDETE MÍT POJIŠTĚNO?

Pokud se něco stane, například Vás vykradou nebo přírodní živel zničí Váš dům/byt, toto pojištění Vám pokryje poškození vybavení domácnosti. Co to tedy zahrnuje? Obrazně řečeno, když si představíte svůj dům a obrátíte ho naruby, je to vše co z něj vypadne. Nejčastěji jsou to spotřebiče, elektronika, nábytek, starožitnosti. Pokud chcete pojistit celý byt/dům, to znamená včetně stěn, oken, fasády, střechy apod., musíte si sjednat s pojištěním domácnosti také pojištění budovy.

Pojištění se vztahuje mimo jiné i na elektronické a optické přístroje sloužící k výkonu povolání nebo k výdělečné činnosti, stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu nebo vedlejšího prostoru, a to pouze pokud jste je pořídili na vlastní náklad. Jedná se např. o malby, podlahové krytiny, vestavěné skříně, zvířata, věci vnesené návštěvou.

Pojištění je pro přehlednost rozděleno do 3 balíčků: KOMFORT - EXTRA - MAX.

KOMFORT

1) ZÁKLAD: 

Uhradíme škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem, letadla, pádem předmětu na pojištěný majetek, nárazem vozidla do pojištěného majetku, sesuvem půdy, rázovou vlnou.

2) PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI: 

Uhradíme škody způsobené vichřicí, krupobitím, povodní, záplavou, atmosférickými srážkami, tíhou a tlakem sněhu.

3) ASISTENCE:

Zajistíme: pomoc při stavu nouze (havarijní stav např. vytékající voda z potrubí) a zabouchnutých dveří / pomoc při nenadálém výskytu hlodavců či obtížného hmyzu (tzv. deratizace a dezinsekce) / pomoc při poruše domácího elektrospotřebiče, jako je televizor
nebo pračka, sušička a další vybrané kuchyňské spotřebiče / právní poradu při řešení problémů souvisejících s běžným občanským životem a užíváním nemovitosti v místě pojištění.

4) POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI:

Nahradíme újmu, kterou neúmyslně způsobíte někomu jinému, a podle zákona ji musíte nahradit.
Nahradíme za Vás: škodu způsobenou poškozením nebo zničením věcí / újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení / následnou škodu (tedy jinou újmu na majetku, která vyplývá z výše uvedených bodů, např. ztráta výdělku a ušlý zisk)

Škoda a újma musí vzniknout při: běžné činnosti v občanském životě či při svépomocném provádění drobných stavebních prací na
pojištěné budově nebo bytu / při vedení domácnosti / při rekreačním sportu / při chovu zvířat / při používání malých plavidel / výkonu vlastnictví k pojištěné budově nebo pokud se v ní nachází pojištěná domácnost

5) DALŠÍ NÁKLADY

EXTRA = KOMFORT +

6) VODOVODNÍ ŠKODY:

Uhradíme škody způsobené vodou z vodovodního zařízení (např. prasklé trubky), vystoupnutím vody z odpadního potrubí, chybnou funkcí sprinklerového hasicího zařízení, mrazem na vodovodním zařízení, ztrátou vody, vodou z akvária.

7) SKLA

Uhradíme škodu způsobenou rozbitím skla.

MAX = EXTRA +

8) KRÁDEŽ

Uhradíme škody způsobené krádeží vloupáním, loupeží, loupežným přepadením, prostou krádeží (tedy bez překonání překážek) stavebního materiálu, prostou krádeží dětského kočárku nebo invalidního vozíku.

9) VANDALISMUS

Uhradíme škody způsobené vandalismem, poškozením plotu zvěří, poškozením vnitřního zateplení hlodavci nebo kunovitými šelmami, poškozením fasády zvířaty či hmyzem.

10) ELEKTRO

Uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím, zkratem, poruchou chladicího zařízení nebo jeho nefunkčností způsobenou výpadkem elektrického proudu.


 

Pojištění domácnosti si může sjednat každý. Nemusíte tedy být vlastníkem nemovitosti, stačí, když tam bydlíte. Pokud tedy žijete v nájemním bytě, toto pojištění je vhodné právě pro Vás.

osobněschůzkaon-line

TIP PRO AKCI "GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY POJIŠTĚNÍ BYTU"

PRO SROVNÁNÍ CENY SE STÁVAJÍCÍM POJIŠTĚNÍM DOMÁCNOSTI, DOPORUČUJEME VYUŽÍT ON-LINE KALKULAČKU (ALE NESJEDNÁVAT). MŮŽE SE STÁT, ŽE NOVÉ POJIŠTĚNÍ LEVNĚJŠÍ NEBUDE → PROTO NÁS NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE A MY VÁM CENU POJIŠTĚNÍ NASTAVÍME K VAŠÍ SPOKOJENOSTI.

 


Allianz je tu pro Vás, když ji potřebujete. Každý den a zadarmo

Vytekla Vám pračka, zabouchli jste si klíče, potřebujete instalatéra, plynaře, elektrikáře? Od toho jsme tu my. Stačí zavolat asistenční službu Allianz, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chceme, abyste se na nás mohli s důvěrou obrátit, a proto poskytujeme základní asistenci zdarma ke každému majetkovému pojištění.

Navíc si můžete sjednat rozšířenou asistenci, která zajistí deratizaci a dezinsekci (zbaví Vás obtížných hlodavců a hmyzu) a servis domácích elektrospotřebičů (pozáruční opravy až do 5 let stáří spotřebiče) nebo například IT asistenci a cyklo asistenci. Pomůžeme i se zavirovaným počítačem a pichlým horským kolem.

Stačí zavolat (+420) 241 170 000. 

Výhody asistenčních služeb Allianz:

  • Potřebujete topenáře, elektrikáře nebo třeba deratizaci hmyzu? Zařídíme!
  • Asistenční služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Základní asistenci poskytujeme ke každému majetkovému pojištění zdarma.
  • Můžete si navíc pojistit i pomoc při Vašich cyklistických výletech nebo při problémech s počítačem.

Co si můžete pojistit?

  1. Základní asistence - Základní asistence Vám pomůže, když nastane situace, která omezuje běžný provoz Vaší domácnosti a vyžaduje urgentní zásah. Můžeme Vám poslat instalatéra, topenáře, plynaře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře, pokrývače nebo zámečníka.
  2. Rozšířená asistence - Rozšířená asistence navíc zajistí deratizaci a dezinsekci (tedy Vás zbaví obtížných hlodavců a hmyzu) a servis domácích elektrospotřebičů (tedy pozáruční opravy až do 5 let stáří spotřebiče).
  3. IT asistence - IT asistence pomůže, pokud si nevíte rady se svým počítačem. Nabízíme Vám vyřešení problému po telefonu, případně se náš operátor může k počítači přímo připojit přes internet a pomoci. Pomáháme například při zavirování softwaru, při neúmyslném smazání dat nebo při výskytu neznámé chybové hlášky.
  4. Cyklo asistence - Pomůže při potížích na Vašem cyklo výletě. Pokud se stane na cestě kolo nepojízdným, vyšleme k Vám asistenční službu, která jízdní kolo odveze do nejbližší opravny schopné kolo opravit, nebo do jiného místa, které si určíte. Na toto místo Vás odvezeme společně s kolem. Můžete si zvolit, jestli pomůžeme jenom Vám nebo celé Vaší rodině.