Pojištění odpovědnosti


Vaše chyby půjdou na náš účet. V osobním životě i v práci

Každému se může stát, že svým chováním způsobí škodu někomu dalšímu. Zodpovědnost většinou nemáte jen za sebe, ale také za své děti a zvířata. V lepším případě někomu způsobíte majetkovou škodu, tedy například kus Vaší střechy spadne na něčí auto, pračka vytopí sousedy, dítě rozbije zboží v obchodě. V horším případě to může být škoda na zdraví, pokud omylem někoho srazíte na lyžích, kole, váš pes pokouše souseda, kus spadlé střechy někoho zraní apod. V takových situacích za Vás pojištění pokryje škody, za které nesete odpovědnost.

osobněschůzkaon-line


Pojištění odpovědnosti se vždy sjednává společně s pojištěním majetku.

Výhody pojištění odpovědnosti u Allianz:

  • Pojištění se vztahuje na Vás a všechny další osoby, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.
  • Pojištění si můžete poskládat libovolně podle toho, čeho se obáváte nejvíce.
  • Pojistíme odpovědnost v běžném životě i v práci.

Co si můžete pojistit?

  1. Velká hrozba - je základ pojištění odpovědnosti. Chrání Vás před nejzávažnějšími problémy. V rámci Velké hrozby jste chráněni při újmách způsobených Vaší běžnou každodenní činností mimo pracoviště, chodem Vaší domácnosti (například vytopení souseda vodou z pračky), rekreačním sportem (včetně používání malých plavidel) a při újmách způsobených Vaším mazlíčkem (pozor, pro některá zvířata je nutné sjednat připojištění chovatel).
  2. Regres zdravotní pojišťovně - Pojištění regresu zdravotní pojišťovny Vám pomůže, pokud po Vás bude zdravotní pojišťovna požadovat náhradu prostředků vynaložených na léčení osoby, které jste způsobili újmu. To se Vám může stát, pokud bude újmu řešit policie a prokáže zaviněné protiprávní chování.
  3. Můj dům - Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s provozem Vašeho domu – tedy například, když mu Vaší nedbalostí na auto spadne taška ze střechy. Pozor, pojištění se vztahuje pouze k nemovitosti, která Vám patří a kterou trvale obýváte.
  4. Moje domy - Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s provozem Vašeho domu nebo bytu, ve kterém sami nebydlíte a trvale ho obývá někdo jiný – nájemník, rodiče apod. Např. Ve Vaší podlaze praskne potrubí a vytopí se nejen nájemník, ale i další byty.
  5. Chovatel - Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma spojená s chovem hospodářských zvířat. Hospodářskými zvířaty máme na mysli koně, skot, ovce, kozy a další větší zvířata tradičně chovaná na statcích. Krom hospodářských zvířat se připojištění chovatel vztahuje také na chov dvou a více psů.
  6. Zbraně - Toto pojištění Vám pomůže, pokud někomu vznikne újma v souvislosti s Vaší legálně drženou zbraní používanou k soukromým účelům. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené při výkonu práva myslivosti.