Pojištění korporátních rizik

Majetek a přerušení provozu


Pojistěte si majetek Vaší firmy a podnikejte bez obav. Pojištění velkých průmyslových a korporátních rizik  sestavujeme na míru Vašim individuálním potřebám. Můžete si pojistit budovu, vybavení, materiál a zásoby nebo věci svých zaměstnanců. Kromě toho si můžete sjednat například pojištění skel. Pojistíme vám zasklení budov, reklamní štíty a světelné tabule i skleněné části movitých věcí.

Hrozí vám, že při poškození strojního vybavení přestanete na nějakou dobu vyrábět a váš zisk je ohrožen? Pojistíme vám i přerušení provozu. Allianz máme s pojištěním velkých průmyslových a korporátních rizik bohaté zkušenosti, pojistili jsme dokonce Titanic nebo první let do vesmíru.

Nekonání akce

Pořádáte akci pro stovky lidí, za kterou jste vynaložili nemalé náklady. Co když bude pršet, sněžit nebo nastane jiná překážka, kterou nemůžete ovlivnit? Akce se sice konat nebude, ale o své náklady nepřijdete. Stačí se pro takovou situaci pojistit.


Přehled pojistných rizik:

Budovy

Na co se vztahuje?

 • Budovy sloužící k podnikání
 • Bytové domy (SVJ, družstevní i soukromé)

Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
 • Škody způsobené živlem 
 • Škody vodou z vodovodního zařízení 
 • Ostatní pojistná nebezpečí 
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem

Věci movité

Na co se vztahuje?

 • Výrobní a provozní zařízení
 • Zásoby
 • Cizí věci
 • Cennosti
 • Denní tržba
 • Starožitnosti, umělecká díla
 • Stavební součásti a úpravy

Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
 • Škody způsobené živlem 
 • Škody vodou z vodovodního zařízení 
 • Ostatní pojistná nebezpečí 
 • Vandalizmus
 • Přepětí v elektrické síti
 • Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • Krádež vloupáním, loupež

Přerušení provozu v důsledku pojistné události

Na co se vztahuje?

 • Ušlý zisk
 • Stálé provozní náklady
 • Náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • Náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků

Pojistná nebezpečí

 • Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
 • Škody způsobené živlem 
 • Škody vodou z vodovodního zařízení 
 • Ostatní pojistná nebezpečí 
 • Krádež vloupáním

Elektronika

Na co se vztahuje?

 • Kancelářská elektronika
 • Zdravotnická elektronika
 • Elektronika v autoservisech

Pojistná nebezpečí

 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Sklo

Na co se vztahuje?

 • Zasklení (vnější a vnitřní)
 • Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)

Pojistná nebezpečí

 • Pro případ rozbití skla
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena..

Strojní zařízení

Na co se vztahuje?

 • Poškození strojního zařízení používané dle svého určení

Pojistná nebezpečí

 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Majetek autosalónů

Na co se vztahuje?

Kromě výše uvedeného majetku pojistíme:

 • Nová a ojetá vozidla určená k prodeji
 • Vozidla přijatá do opravy
 • Vozidla vystavená mimo místo pojištění
 • Vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
 • Vozidla na zkušební trase
 • Rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Pojistná nebezpečí

Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých:

 • Havárie vozidla 
 • Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Nekonání akce

Na co se vztahuje?

Zaplatíme škodu, pokud je akce pojištěná podle pojistné smlouvy:

 • přerušena (předčasně ukončena),
 • omezena (zúžena v provedení),
 • odložena (přesunuta na pozdější termín),
 • přemístěna (přesunuta na jiné místo),
 • zrušena (zcela neuskutečnitelná).

Pojistná nebezpečí

Pojistné krytí A (základní krytí)

 • Pojištění kryje všechna pojistná nebezpečí, která se nacházejí mimo kontrolu Pojistníka a/nebo osob odpovědných za pořádání a organizaci pojištěné akce.

Pojistné krytí B (neúčast účastníků)

 • Pojištění kryje všechna pojistná nebezpečí vyplývající z neúčasti osoby výslovně pojištěné a jmenovitě uvedené v Pojistné smlouvě z důvodu nemoci, úrazu nebo úmrtí dané osoby.

Pojistné krytí C (nepříznivé povětrnostní podmínky)

 • Pojištění kryje veškeré povětrnostní podmínky uvedené a definovanév Pojistné smlouvě, pokud má pojištěná akce (pojištěné akce) nebo její součásti podle plánu proběhnout na volném prostranství, ve stanu nebo jiné podobné dočasné konstrukci.

Přeprava

Rizik spojených s přepravou zásilek existuje mnoho. Nebezpečí může potkat jak zásilku, tak dopravce. V obou případech nabízíme řešení v podobě pojištění zásilek a odpovědnosti.

Pojištění zásilek

 • Pojistíme všechny zásilky bez ohledu na dopravní prostředek.
 • Pojištění s Vámi sjednáme na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování po cestě.
 • Pojištění si může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží.
 • Pojištění odpovídá mezinárodním přepravním standardům.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • Kryje škody na zásilce, za které odpovídáte jako dopravce.
 • Pojištění sjednáme pro vnitrostátní i mezinárodní přepravy v souladu s mezinárodní Úmluvou CMR.

Technická rizika

Práce s technikou přináší řadu rizik. Od vlastní chyby, chyb personálu až po poruchu zařízení, vše si můžete pojistit. V Allianz nabízíme pojištění strojů, elektroniky a stavební/montážní pojištění. Nabídku Vám pomůžeme sestavit na míru Vašim potřebám, stačí kontaktovat naše onchodní zástupce nebo se zastavit na některé z našich poboček.

Stavební a montážní pojištění

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem. Například:

 • škody při provádění samotných pojištěných prací
 • škody na stavebním či montážním materiálu a strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona apod.

Pojistíme:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk 

Jedná se o tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Pojištění si můžete sjednat jako investor i jako dodavatel. Rozsah pojištění si určíte podle svých potřeb.

 


Pojištění strojů

Pojištění strojů můžete využít pro:

 • Stacionární stroje a zařízení na místě pojištění
 • Pojízdné stroje a zařízení na území České republiky


Všechna pojistná nebezpečí Vašich strojů chrání tzv. Allrisk pojištění, které zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností našeho pojištění je, že se vztahuje i na velmi časté škody způsobené lidským faktorem jako jsou např:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky je dalším vhodným doplňkem k majetkovému pojištění. Pojištění zaplatí škody na Vaší výpočetní technice, které vzniknou např. neopatrným zacházením Vašich zaměstnanců. Pokryje i živelná nebezpečí a krádeže vloupáním.

Co vše je možno pojistit?

 • kancelářskou a výpočetní techniku včetně podnikového software
 • komunikační a zdravotnickou elektroniku
 • zabezpečovací elektroniku
 • provozní elektroniku v autoservisech a autosalonech

Jako doplňkové pojištění si můžete sjednat pojištění dat (náklady na znovupořízení a/nebo opětovné vložení dat a programů), případně pojištění vícenákladů, které vzniknou při škodě.

Jaká rizika pojistíme?
I toto pojištění je koncipováno jako tzv. Allrisk pojištění. Tedy zahrnuje všechna nebezpečí, která nejsou výslovně vyloučena.

Nabízíme tak komplexní ochranu pojištěných přístrojů a to včetně častých škod způsobených lidským faktorem, např.

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost aj.

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za Vás uhradí škody, které způsobíte ostatním. Nabízíme několik typů pojištění a vždy Vám rádi pomůžeme vybrat vhodné řešení podle Vašich individuálních požadavků.

 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností - Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě. Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci, případně finanční škody.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli.Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči,
  kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.
 • D&O pojištění (pojištění odpovědnosti managementu) - Bojíte-li se škod, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo třeba dozorčí rady Vaší společnosti při výkonu funkce, pojistěte si u nás odpovědnost svého managementu.Pojištění hradí škodu, kterou může někdo z Vašich řad způsobit vlastní společnosti nebo třetí osobě, a zároveň platí náklady za advokáta v případném soudním řízení. Pojištění chrání jak Vaše manažery, tak celou společnost.
 • Pojištění odpovědnosti provozovatelů letišť a výrobců letadel / leteckých součástek - Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť a výrobců letadel / leteckých součástek.
 • Pojištění klinických testů - Zaplatíme za Vás škody na zdraví subjektu klinického hodnocení. Konkrétní podmínky pojištění s Vámi sjednáme individuálně prostřednictvím odborného oddělení Allianz pojišťovny.
 • Pojištění Global EKO - Každý podnikatel musí předcházet vzniku ekologické škody a přijímat tomu odpovídající preventivní opatření. Pokud způsobíte svojí provozní činností ekologickou újmu, musíte ze zákona uhradit nápravu. Toto pojištění za Vás tyto škody uhradí.