Zemědělství


Zemědělské pojištění proti ztrátě výnosu a živelným událostem

Podnikáte v oblasti zemědělství a chovu zvířat? Bojíte se nepřízně počasí a jiných vlivů? Spoustu faktorů bohužel nemůžete ovlivnit, chraňte proto své úspory vhodným pojištěním. Zemědělské pojištění (někdy také agro pojištění) Vám zaplatí případné ztráty výnosu ze sklizně nebo chovu zvířat a nahradí finanční škody způsobené živelnými katastrofami. 

Pojištění plodin

Pojištění hradí případné škody na polních i speciálních plodinách, které vzniknou živelním nebezpečím, vymrznutím nebo jarním mrazem. Plodiny pojistíme jednotlivě i v rámci skupiny plodin. Výše pojištění je stanovena individuálně, ovlivňuje ji mj. výnos pojištěných plodin a celková pojištěná plocha. 

Pojištění hospodářských zvířat

Pojistíme Vám všechna zvířata, která chováte pro hospodářský výnos nebo pracovní výkon. Můžete se tak pojistit například proti nákaze/onemocnění, otracení nebo uhynutí z důvodu živelní události. Kontaktujte nás nebo zajděte na kteroukoli pobočku Allianz a poraďte se s odborníky na vhodné volbě pojištění pro Vaše podnikání.